Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Udviklingsarbejde

Danmarks Bløderforening har gennem flere årtier arbejdet for at forbedre forholdene for blødere i udviklingslande. Vi ser det som en mulighed for at yde en indsats, som rækker ud over os selv og vores egne problemer.


Vi har samarbejdet med bløderforeninger i Albanien, Indien og Nepal – for i fællesskab at forbedre bløderes levevilkår.

I Albanien og Nepal har vi i løbet af 1990'erne haft mindre projekter og bl.a. bidraget med medicin og centrifuger.

I Indien var vi aktive igennem mere end 10 år med projektet Bløderliv i Indien.

Bløderliv i Indien

Danmarks Bløderforening har siden midten af 1990´erne haft et partnerskab med den indiske bløderforening (HFI).

I 1998 lykkedes det os at få en bevillig fra Danida til at gennemføre projektet ”Living with Heamophilia in India”. Projektet – som varede frem til 2003 – gav for alvor et ”boost” til arbejdet med at diagnosticere, organisere og forbedre levevilkårene for bløderne i Indien. Bl.a. er antallet af diagnosticerede blødere i perioden steget fra 4.500 til 10.000.

I 2004 gik "Living with Haemophlia" ind i sin anden fase - igen med støtte fra Danida. I den anden fase af projektet fokuseres der især på at få den indiske bløderforening forankret lokalt, så blødere i alle afkroge af landet får adgang til behandling og viden om sygdommen. Projektet stoppede med udgangen af 2006.
 

Resultater

7244 blødere er blevet identificeret under projektet
29 lokalforeninger er blevet oprettet

Opbygning af lokalforeninger
32 lokalafdelinger er blevet støttet med kontorfaciliteter og kontorassistent
192 frivillige i lokalafdelingerne er blevet uddannet

Regional kapacitetsopbygning
4 regionale kontorer er blevet oprettet
Regionaldirektørerne har gennemgået 4 uddannelsesforløb

Interessevaretagelse og fundraising
I 2 delstater får blødere under fattigdomsgrænsen nu gratis faktor af regeringen.

Forbedret adgang til diagnostik og behandling
49 laboratorier har fået støtte til laboratorieudstyr og diagnostisk materiale
26 præsentationer om hæmofili på lægekonferencer

Information om blødersygdom mhp. at forebygge invaliditet
Uddannelse af 86 læger
Uddannelse af 80 laboranter
Uddannelse af 80 fysioterapeuter
38 fysioterapi workshops er blevet afholdt
107 lejre er blevet afholdt
98 kvindemøder har opnået støtte
111 forældremøder har opnået støtte

Udgivelse af informationsmateriale om Blødersygdom, hiv og prænatal diagnostisk. Desuden udgivelse af kvartalsvise nyhedsbreve og årsrapporter.

Prænatal diagnostik
80 kvinder har fået foretaget bærerdiagnostik eller prænatal diagnostik

Læs også om:

Hiv og hepatitis C-projekter

Danmarks Bløderforening har gennem årene afviklet flere projekter med fokus på hiv- og hepatitis C-smittede blødere. 

Har du brug for
nogen at tale med?

Få støtte og rådgivning fra en kontaktperson eller i en facebookgruppe.