Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Persondata og cookies

Læs her, hvordan Danmarks Bløderforenings behandler persondata og cookies.


Persondata

Danmarks Bløderforening arbejder i øjeblikket på at dokumentere, hvordan foreningen efterlever gældende regler om personoplysninger og databeskyttelse, jf. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. Forordningen er i Danmark implementeret ved lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Foreløbig persondatapolitik

Danmarks Bløderforening videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre vi i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil. Personoplysninger om dig vil blive slettet, når vi ikke længere har et formål med at behandle dem.

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Danmarks Bløderforening

Kompagnistræde 22, 2

DK - 1208 København K

Tlf.: +45 33 14 55 05
E-mail: dbf@bloderforeningen.dk

CVR: 11802990

Danmarks Bløderforening anvender ikke databeskyttelsesrådgiver, DPO. Alle spørgsmål vedrørende vores persondatapolitik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse af gældende regler, skal rettes til sekretariatsleder Karen Binger Holm, Danmarks Bløderforening, Kompagnistræde 22, 1208 Købehavn K, tlf. +45 33 14 55 05, e-mail: kbh@bloderforeningen.dk. Ved brug for at sende personfølsomme oplysninger til foreningen, skal det ske ved brug af sikker mail. Se under Kontakt.

Du har ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du kan via selvbetjeningssystemet få indsigt i og/eller ved at skrive til os anmode om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt. Du har endvidere ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi ikke umiddelbart kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon +45 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Opdatering af denne politik

Som anført indledningsvis arbejder Danmarks Bløderforening i øjeblikket på at dokumentere efterlevelse af gældende regler omkring personoplysninger og databeskyttelse. Når arbejdet er gennemført, vil vores persondatapolitik blive opdateret og offentliggjort.

Senest opdateret 24. maj 2018

 

Cookies

Læs her om brugen af cookies på denne hjemmeside.

Hvad er en cookie?

Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten.

En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Denne hjemmeside anvender cookies. Du får information om, at vi sætter cookies, inden de sættes. Det er vi - og alle andre - forpligtede til. Læs mere på Erhvervsstyrelsen.dk om cookies og det juridiske grundlag i "Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr" (Cookiebekendtgørelsen).

Cookies til statistik

Første gang du lander på denne hjemmeside, ser du et banner med information om cookies til statistik. Hvis du klikker på linket "Nej tak til cookies til statistik", sættes der ingen cookies til statistik. Vi bruger dog en cookie, for at huske dit nej tak til statistik. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, vil der vil nogle funktioner, du ikke kan benytte, eller som ikke vil fungere korrekt.

Klikker du "OK" til cookies, sættes der cookies til at samle statistik. Vi bruger statistikken til at forbedre brugervenligheden. Oplysningerne i statistikken er anonyme og bliver ikke koblet til den enkelte bruger.

Slet eller slå cookies fra i browseren 

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge. 

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Senest opdateret 6. marts 2021