Udviklingsarbejde

Danmarks Bløderforening har gennem flere årtier arbejdet for at forbedre forholdene for blødere i udviklingslande. Vi ser det som en mulighed for at yde en indsats, som rækker ud over os selv og vores egne problemer.

Vi har samarbejdet med bløderforeninger i Albanien, Indien og Nepal – for i fællesskab at forbedre bløderes levevilkår.

I Albanien og Nepal har vi i løbet af 1990'erne haft mindre projekter og bla. bidraget med medicin og centrifuger.

I Indien var vi aktive igennem mere end 10 år med projektet Bløderliv i Indien.