Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Utilsigtede hændelser

Hvis noget i din behandling eller pleje hos sundhedsvæsenet går galt, kalder man det en utilsigtet hændelse. Selvom sundhedspersonalet har til hensigt at gøre deres bedste, sker der alligevel fejl. Dem kan du indberette, og det er en god ide. Utilsigtede hændelser bør rapporteres, fordi sundhedsvæsenet kan bruge dine oplysninger til at lære af fejlen og blive bedre.


Hvis du har eller i fremtiden oplever en utilsigtet hændelse kan du indberette den på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside: www.stps.dk/uth. Du skal her beskrive, hvad der er sket, og hvor det skete. Du kan selv vælge, om du vil være anonym, men det er en ekstra hjælp i behandlingen af din indberetning, hvis du opgiver kontaktoplysninger, hvis der skulle opstå opklarende spørgsmål. Oplysningerne bliver så brugt til at forsøge at finde ud af, hvordan man kan undgå, at fejlen skulle ske igen.

Indberetning af utilsigtede hændelser er ikke det samme som en klage

Når du rapporterer en utilsigtet hændelse, er det ikke det samme som at søge om erstatning eller indgive en klage over sundhedsvæsenet. Hvis du rapporterer om en utilsigtet hændelse kan du stadig søge om erstatning og klage. Du søger erstatning hos Patienterstatningen og kan indgive en klage hos Styrelsen for Patientklager.

Styrelsen for Patientsikkerheds video: Hjælp os med at blive endnu bedre!


Personlige fortællinger

Vi har talt med Per Rasmussen og Sine Lyons, der begge har været ude for en utilsigtet hændelse. Læs deres historier nedenfor: 

Mistet albueled

Per Rasmussen er blevet opereret flere gange i samme albueled. Efter den seneste operation oplevede han hævelse og en brændende fornemmelse i og omkring albuen. Han formodede, at det måtte være en infektion, der var i gære – noget han før havde oplevet, og derfor kendte han symptomerne.

Per gjorde mange gange det sundhedspersonale opmærksom på hans gener, men oplevede at blive fejet af, og fik besked på at behandle smerterne som blødninger. Men smerterne aftog ikke, og det bekymrede ham. Derfor endte han med på egen hånd at få trumfet en blodprøve igennem ved en kontrol på en anden afdeling. Den viste meget høje infektionstal, og Per blev akut indlagt på Rigshospitalet.

På grund af infektionen stod leddet ikke til at rede, og det har resulteret i, at Per i dag mangler venstre albueled. Efter Pers oplevelse blev han opfordret af Bløderforeningen til at indberette den utilsigtet hændelse, hvilket han gjorde.

Manglende genoptræningsplan

Da Sine Lyons’ søn var seks år gammel, talte de med læge og sygeplejerske om, at han skulle have en genoptræningsplan. Da der ikke skete noget, efterspurgte Sine senere i 2013 igen en genoptræningsplan – men intet skete.

Hele fire gange fra 2013-2019 måtte hun bede om en genoptræningsplan. Lægen var ganske uforstående overfor, hvorfor familien blev ved med at vende tilbage, da lægen havde gjort sin del. Men ingen af de fire genoptræningsplaner var nogensinde nået frem, og derfor havde ingen kontaktet familien. Sine tog til sidst sagen i egen hånd og fandt selv frem til den forsvundne genoptræningsplan. Hun endte med at få presset igennem, at Carl cirka fem år efter den første tid ved lægen endelig kunne starte sin genoptræningsplan.

Sine besluttede sig for at indberette fejlen, som en Utilsigtet Hændelse. Hun siger, ”Det var overraskende nemt. Det tog højst 5 min”. Efter indberetningen er der kommet en ny arbejdsgang i afdelingen. I dag skal alle, der har fået en genoptræningsplan, have et print, som de kan tage med hjem. ”Jeg håber, der er flere, der vil benytte muligheden for at indberette en UTH fremover. Det var i hvert fald en meget lille indsats fra min side, for at få ændret en arbejdsgang”, siger hun.

En utilsigtet hændelse kunne eksempelvis være:

  • Du har modtaget den forkerte medicin, eventuelt med en anden persons navn og cpr-nummer
  • Du eller dine pårørende kan ikke komme igennem til en hæmofilisygeplejerske
  • Du modtager forsinket behandling, fordi en henvisning fra lægen aldrig er nået frem
  • Gentagende infektioner i sår efter operationer

Har du fået
bløderappen?

I bløderappen kan du registrere din faktormedicin og dine blødninger. Spørg efter den hos dit hæmofilicenter.