Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Faktorregistrering

Som et led i at være aktiv i forhold til din behandling og for at styrke det gode kontrolbesøg, er løbende registrering af faktorforbruget og dine blødninger vigtigt.


Når man skal registrere sit faktorforbrug, har mange ekstra fordele, hvis man gør det elektronisk. Det er muligt at føre statistik over forbruget og derved nemmere gennemskue, om der er mønstre i blødningerne, og om der evt. skal ændres i faktordosering.

Bløderapp

Danmarks Bløderforening har i samarbejde med Aarhus Universitetshospital, Rigshospitalet, Center for Telemedicin og Journl udarbejdet en app, der skal lette registrering af faktorforbrug og blødninger. 

Tidligere har mange registreret på papir. Ved at bruge bløderappen får både patienter med blødersygdom og hæmofilicentrene adgang til oplysninger om blødninger og medicinforbrug mellem de årlige kontrolbesøg. Det gør det nemmere for den enkelte at få et overblik over sin behandling og giver et bedre grundlag for dialog med hæmofilicenteret om mønstre i blødninger og medicinforbrug.

På sigt skal alle patienter, der behandles med faktormedicin uanset diagnose, kunne registrere i appen. Lige nu kan appen benyttes af blødere i hjemmebehandling, men på sigt er håbet, at den også rulles ud til blødere, der er i on-demand behandling. 

Hvordan kommer jeg i gang?

Du kan begynde din online registrering, når hæmofilicenteret har oprettet dig – så er du klar til at registrere dit faktorforbrug og dine blødninger.

Du downloader appen i App Store på Iphones eller i Google Play Butik på Androids. Appen hedder Journl.

Du kan læse mere om telemedicinprojektet her ›

Faktorregistreringsskemaer

Ønsker du ikke at gøre brug af Bløderappen, kan du udfylde et skema i hånden.

Blodsygdomme, Blødercenter, Skejby
Blodsygdomme, Blødercenter, Aarhus Universitetshospital, Skejby har udarbejdet et skema til faktorregistrering, som de anbefaler at bløderne udfylder og medbringer til de halvårlige kontroller.

Hent centerets faktorregistreringsskema via AUH's hjemmeside her ›

Hæmofilicenter Rigshospitalet, Klink for Blodsygdomme
Hæmofilicenteret på Rigshospitalet har udarbejdet et skema til faktorregistrering, som udsendes via e-boks sammen med indkaldelse til kontrolbesøg. Du kan også downloade skemaet her ›

Find kontaktoplysninger

Aarhus Universitetshospital

Find kontaktoplysninger, telefontider, information om medicinbestilling og akutsituationer.

Rigshospitalet

Find kontaktoplysninger, telefontider, information om medicinbestilling og akutsituationer.

Har du brug for
nogen, at tale med?

Få støtte og rådgivning fra en kontaktperson eller i en facebookgruppe.