Hiv

For forholdsvis få år siden var stort set alt den medicin, som den enkelte bløder blev behandlet med, fremstillet af blod fra mange donorer. Derfor var bløderne udsat for smitsomme sygdomme, som kunne overføres med blodet. 
 
91 danske blødere er på den måde blevet smittet med hiv via deres faktormedicin. Det skete indtil midten af 1980'erne, hvor blødernes faktorpræparater blev virus-inaktiveret.
 
Hiv er en forkortelse af Human Immundefekt Virus. Human betyder, at virus angriber mennesker. Immundefekt fortæller, at det ødelægger immunforsvaret.
 
Hiv kan føre til aids, der på engelsk er en forkortelse af Acquired Immuno-Deficiency Syndrome. På dansk hedder det Erhvervet ImmunDefekt Syndrom. Erhvervet, fordi det er noget, man bliver smittet med og ikke noget, der er medfødt (børn, smittet ved fødslen af hiv-smittede mødre er en undtagelse). Immundefekt, fordi virus skader immunforsvaret. Og endelig Syndrom, fordi aids er en samling forskellige sygdomme, som alle skyldes, at immunforsvaret er blevet ødelagt på grund af hiv.
 
Denne ødelæggelse af immunforsvaret sker langsomt, typisk over en årrække. Når immunforsvaret er ødelagt, kan kroppen ikke længere forsvare sig mod infektioner. Aids betyder, at man nu har udviklet en eller flere alvorlige infektioner eller kræftsygdomme, fordi immunforsvaret er blevet meget svækket. Når et menneske er død af aids, menes der i virkeligheden, at vedkommende døde af en af følgesygdommene.
 
Hiv og aids kan ikke helbredes. Men der findes en medicin, som er en kombination af tre eller flere stoffer, også kaldet kombinationsbehandling. Behandlingen forhindrer på forskellige måder, at hiv formerer sig i kroppen, og derved mindskes ødelæggelsen af immunforsvaret. Så længe immunforsvaret er godt, risikerer man ikke at få en eller flere af de alvorlige infektioner, man tilsammen kalder aids. Derfor er dødeligheden blandt hiv-smittede også faldet betydeligt siden 1990'erne, hvor kombinationsbehandlingen blev indført.

I dag er risikoen for smitte med hiv via faktormedicin elimineret i Danmark. Dels pga. virusinaktivering af medicin og præparater, dels fordi gensplejsede produkter i vidt omfang har erstattet de faktorkoncentrater, som er fremstillet af donorblod.

Læs om Blødersagen - da 91 blødere blev smittet med hiv »