ITP

ITP  Immun Trombocytopeni (tidligere betegnet Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura) – er en spontant opstået blødersygdom. Der er andre spontant opståede blødersygdomme, men ITP er den mest hyppist forekommende.

Immun Trombocytopeni betyder:

  • Immun: at immunforsvaret danner antistoffer imod kroppens egne blodplader eller de celler, der laver dem.
  • Trombocytopeni: at man har for få blodplader (trombocytter) i blodet.

Når man har ITP, falder antallet af blodplader i blodet, så der kan opstå blødninger. Årsagen er, at man danner antistoffer imod blodpladerne, eller de celler i knoglemarven, der laver dem. Blodpladerne nedbrydes for hurtigt, og knoglemarven kan ikke producere nye blodplader hurtigt nok. Resultatet er, at antallet af blodplader i blodet falder.

ITP rammer både børn og voksne uanset køn. Sygdommen smitter ikke, og den er ikke arvelig.
 
ITP kan være kortvarig eller blive kronisk. Dvs. man kan have den i en periode på mellem en og seks måneder og i andre tilfælde "kronisk". Betegnelsen kronisk betyder her ikke nødvendigvis, at man aldrig slipper af med sygdommen. Det betyder, at den kan vare i flere eller mange år.
 
De fleste med ITP kan heldigvis leve et forholdsvist normalt liv, hvor de tager hensyn til sygdommen og følger de nødvendige forholdsregler.

Diagnosebeskrivelser

På Sundhed.dk er der diagnosebeskrivelse af ITP. Se diagnosebeskrivelsen her ». På Socialstyrelsens hjemmeside under Sjældne handicap er også beskrivelse af ITP. Se beskrivelsen her »

I samarbejde med Sjældne Diagnoser har Bløderforeningen udarbejdet sociale profiler til bl.a. kommunale sagsbehandlere. Se de sociale profiler her »

Du kan bestille eller downloade ugivelser og materialer om ITP her »

Du kan læse mere om ITP her:

Platelet Disorder Support Association – En amerikansk side, hvor du kan læse om ITP og møde andre i "samme båd"

The ITP Support Association – En engelsk side, hvor du kan læse om ITP hos henholdsvis børn, teenagere og voksne