30+

Erfaringsudveksling kan være meget berigende, men der kan være forskel på, hvordan man påvirkes af sin blødersygdom. Med hver generation af blødere følger en forskellige historier i forhold til behandlingsmuligheder og dermed også forskellige forhold til sygdommen.

Foreningen blev i 2016 en netværksgruppe rigere – De stive anklers klub – denne med fokus på de 30-49 årige blødere. En gruppe af blødere, der formentlig befinder sig i en travl periode af deres liv, men som alligevel kan have gavn af at mødes og dele erfaringer. Gruppen har modsat den ældre generation haft adgang til faktor hele deres liv, men blødersygdommen skaber stadig bump på vejen.

Du kan også læse om, hvilke arrangementer der har været afholdt for netværket her »