Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Samtale mellem læge og patient

Her kan du høre en samtale mellem Peter Kampmann, overlæge ved Rigshospitalets Hæmofilicenter, og Jacob Bech Andersen, formand for Danmarks Bløderforening. Peter Kampmann er Jacobs hæmofililæge. I videoen her taler de to om de udfordringer, der er ved at have en blødersygdom, når man er midt i livet, og vigtigheden af en god dialog og gensidig læring mellem læge og patient.


Kontakt

Kontakt foreningens sekretariatet, formand eller bestyrelse.

Har du brug for
nogen at tale med?

Få støtte og rådgivning fra en kontaktperson eller i en facebookgruppe.