Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Har du punkter til generalforsamlingens dagsorden?

Alle medlemmer inviteres til generalforsamling søndag d. 3. april 2022.


I weekenden den 2. - 3. april 2022 afholder Danmarks Bløderforening årsmøde på Vingsted Konferencecenter i Bredsten.

Traditionen tro danner årsmødet også rammen for generalforsamlingen, som i år vil finde sted søndag d. 3. april 2022, kl. 11-13.

Punkter til dagsordenen modtages senest tirsdag den 15. februar 2022.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal ifølge foreningens vedtægter indeholde punkterne:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Godkendelse af formandens beretning
 • Aflæggelse af regnskab
 • Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
 • Beretning fra Forsknings- og Støttefonden
 • Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af suppleant til bestyrelse
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Indsend dit forslag
Hvis du har andre forslag til punkter til dagsordenen på årets generalforsamling, skal du ifølge vedtægterne indsende dem, så sekretariatet har dem i hænde senest tirsdag den 15. februar 2022.

Indsend dit forslag til et punkt på dagsordenen pr. mail til dbf@bloderforeningen.dk eller med brevpost til:

Danmarks Bløderforening
Kompagnistræde 22, 2.
1208 København K

Den endelige dagsorden for generalforsamlingen og indkomne forslag vil blive offentliggjort her på hjemmesiden efter fristens udløb.

Læs Danmarks Bløderforenings vedtægter her >

Billede fra generalforsamlingen 2021.

Udgivet: 12. januar 2022

Årsmøde 2022

2.-3. april 2022

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, når Danmarks Bløderforenings inviterer til årsmøde d. 2.-3. april 2022 på Vingsted Konferencecenter i Bredsten mellem Billund og Vejle. 

Nyhedsbrev

Vil du gerne modtage de seneste nyheder om blødersygdom og foreningens aktiviteter, så tilmeld dig foreningens nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er et supplement til medlemsbladet BløderNyt.