Spring navigationen over og gå direkte til indhold

ITP-patienter lever i gennemsnit længere end i 80’erne

Ifølge et dansk registerstudie har patienter med blodsygdommen Immun Trombocytopeni (ITP) opnået forbedret langtidsoverlevelse de seneste 40 år. 


Nikolaj Mannering, ph.d.-studerende ved Hæmatologisk Afdeling X på Odense Universitetshospital, præsenterede for nylig resultaterne af et dansk studie om ITP på den europæiske hæmatologi-kongres EHA. Undersøgelsen viser, at mennesker med ITP generelt har en forbedret langtidsoverlevelse.

De seneste årtier er nye behandlingsformer og -muligheder kommet til. Undersøgelsen blev derfor igangsat, fordi Mannering og hans kolleger havde en hypotese om, at ITP-patienter i gennemsnit lever længere nu end tidligere. Det viste sig at holde stik. Især fra 80’erne og frem er den generelle overlevelse blevet bedre.

Primær og sekundær ITP
ITP deles op i primær og sekundær. Sekundær ITP defineres ved, at sygdommen er udløst af anden underliggende sygdom. Ved primær ITP kan man ikke finde nogen oplagt årsag til sygdommen.


Nikolaj Mannering, ph.d.-studerende ved Hæmatologisk Afdeling X på Odense Universitetshospital.

Der er en forbedring i levealder for hele patientgruppen, men det er især tilfældet for patienter med primær ITP. Der ses også en tendens til, at det går bedre for gruppen med sekundær ITP, men det er ikke lige så tydeligt, som ved gruppen af patienter med primær ITP. Da ITP er en sjælden sygdom, er der ikke mange data, og det kan give et mindre sikkert resultat. Dertil skal nævnes, at kun omkring 10 % af nye tilfælde er sekundær ITP. Måske derfor er undersøgelsens resultater om sekundær ITP ikke lige så klare.

Du kan læse Hæmatologisk Tidsskrifts artikel om undersøgelsen her > 

Opmærksomhedsdag for ITP
Den internationale opmærksomhedsdag for ITP falder i år fredag d. 24. september. Her sætter mennesker verden over fokus på Immun Trombocytopeni (ITP). I Bløderforeningen markerer vi dagen ved at afholde et online gå-hjem-møde. Her vil Nikolaj Mannering gæste os og fortælle mere om undersøgelsen og dens resultater om ITP-patienters levetid. Flere informationer om arrangementet følger.

Udgivet: 24. juni 2021

Læs BløderNyt

Her kan du læse tidligere udgaver af foreningens medlemsblad BløderNyt. Bladet udgives to gange om året og indeholder bl.a. artikler om, hvordan det er at leve med en blødersygdom i Danmark og om den nyeste udvikling inden for behandling.