Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Har du punkter til generalforsamlingens dagsorden?

OBS! UDSAT til d. 18. august 2020: I weekenden den 18. - 19. april 2020 afholder Danmarks Bløderforening årsmøde på Hotel Opus Horsens. Traditionen tro danner årsmødet også rammen for generalforsamlingen, som i år vil finde sted søndag den 19. april 2020. Punkter til dagsordenen modtages senest den 15. februar 2020.


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal ifølge vedtægterne indeholde punkterne:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Godkendelse af formandens beretning
 • Aflæggelse af regnskab
 • Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
 • Beretning fra Forsknings- og Støttefonden
 • Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af suppleant til bestyrelse
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Indsend dit forslag
Hvis du har andre forslag til punkter til dagsordenen på årets generalforsamling, skal du ifølge vedtægterne indsende dem, så sekretariatet har dem i hænde senest fredag den 15. februar 2020.

Indsend dit forslag til et punkt på dagsordenen pr. mail til dbf@bloderforeningen.dk eller med brevpost til:

Danmarks Bløderforening
Kompagnistræde 22, 2.
1208 København K

Den endelige dagsorden for generalforsamlingen og indkomne forslag vil blive offentliggjort her på hjemmesiden efter fristens udløb.

Læs Danmarks Bløderforenings vedtægter her»

 

Udgivet: 20-01-2020

Læs BløderNyt

Her kan du læse tidligere udgaver af foreningens medlemsblad BløderNyt. Bladet udgives to gange om året og indeholder bl.a. artikler om, hvordan det er at leve med en blødersygdom i Danmark og om den nyeste udvikling inden for behandling.