Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nye ansigter i bestyrelsen

På foreningens generalforsamling søndag d. 28. april blev den nye bestyrelse valgt. 


Efter kampvalg blev Jacob Bech Andersen (genvalg), Palle Skovby (genvalg), Erik De Mare, Heidi Brandt og Morten Skovhus Eriksen valgt som medlemmer til bestyrelsen. Daniel Straagaard Jensen blev valgt som suppleant. 

Se hele bestyrelsen her >> 

Bestyrelsen konstituerer sig endeligt på førstkommende bestyrelsesmøde d. 11. maj.

Naja Skouw Rasmussen, Lars Lehrmann og Poul Erik Bach Andersen genopstillede ikke til bestyrelsen.

Stor tak til jer for jeres engagement og store indsats for foreningen gennem flere år!  

Bestyrelsen 2019:

Fra venstre bagerst: Tem Folmand, Daniel Straagaard Jensen, Palle Skovby, Christian Krog Madsen og Jacob Bech Andersen
Fra venstre forrest: Heidi Brandt, Monica Nicole Jensen, Sine Lyons og Morten Skovhus Eriksen

Palle Lykke Ravn og Erik de Mare var desværre ikke til stede, da billedet blev taget.

Udgivet: 29-04-2019

Læs BløderNyt

Her kan du læse tidligere udgaver af foreningens medlemsblad BløderNyt. Bladet udgives to gange om året og indeholder bl.a. artikler om, hvordan det er at leve med en blødersygdom i Danmark og om den nyeste udvikling inden for behandling.