Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Omrokering i bestyrelsen

Danmarks Bløderforening afholdt d. 22. august 2021 generalforsamling. Her blev Dennis Svejstrup Jensen valgt ind som nyt medlem og Martin Boelt Sørensen som suppleant. 


Søndag d. 22. august 2021 afholdt Danmarks Bløderforening generalforsamling i Danske Handicaporganisationers Hus i Høje Taastrup. Michael Ziegler borgmester i Høje Taastrup Kommune var dirigent. 

Her blev Dennis Svejstrup Jensen valgt som nyt medlem til bestyrelsen. Dennis er far til en dreng med hæmofili og blev valgt som suppleant til bestyrelsen i 2020. Ud af bestyrelsen trådte Erik de Mare. 

Da Dennis blev valgt til at træde ind bestyrelsen, var en suppleantpost ledig. Martin Boelt Sørensen, der er en del af foreningens ungegruppe, blev valgt til at overtage posten.

Derudover var fire bestyrelsesmedlemmer på valg: Jacob Bech Andersen (formand), Morten Skovhus Eriksen, Heidi Brandt og Palle Skovby.

Alle kandidater blev valgt og genvalgt uden kampvalg. 

Christian Krog Madsen har valgt at videregive rollen som kasserer. Morten Skovhus Eriksen er konstitueret til at overtage posten. Jacob Bech Andersen er konstitueret som formand, og Tem Folmand er konstitueret som næstformand. Bestyrelsen konstituerer sig endeligt på bestyrelsesmøde om et par uger. Bestyrelsen er endeligt konstitueret d. 14. september 2021. 

Bestyrelsen i Danmarks Bløderforening 2021: 


Fra venstre: Palle Skovby, Christian Krog Madsen, Hazel Engelsmann, Dennis Svejstrup Jensen, Daniel Straagaard Jensen, Heidi Brandt, Morten Skovhus Eriksen, Jacob Bech Andersen og Tem Folmand. In absentia: Palle Lykke Ravn og Martin Boelt Sørensen. 

Læs referat af generalforsamlingen her › 

Læs formand Jacob Bech Andersens beretning om det forgangne år ›

Udgivet: 23. august 2021. Opdateret d. 14. september 2021.

Læs BløderNyt

Her kan du læse tidligere udgaver af foreningens medlemsblad BløderNyt. Bladet udgives to gange om året og indeholder bl.a. artikler om, hvordan det er at leve med en blødersygdom i Danmark og om den nyeste udvikling inden for behandling.