Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Giv et bidrag

Din støtte kan gøre en stor forskel for foreningens arbejde. Du kan støtte os på forskellige måder hvad enten det er som medlem, ved et bidrag eller som frivillig.


Danmarks Bløderforening har hvert år brug for at modtage mindst 100 personlige bidrag fra forskellige private personer på minimum 200 kr. for at kunne søge midler fra private fonde.

Derfor er din gave afgørende for vores arbejde for mennesker med blødersygdom og ITP i Danmark.

Du kan indbetale et beløb på bankkonto nummer 7040 – 1106847

Du kan også støtte via MobilePay på nummer 35059

Træk bidraget fra i skat

  • Selv små beløb kan du trække fra i skat – Du kan fradrage beløb fra 1-17.700 kroner (2023). 
  • Giver du bidrag til flere organisationer, kan det maksimale årlige fradrag sammenlagt være 17.700 kroner (2023). 
  • Ægtefæller har ret til at benytte hver deres fradrag.

Forudsætningen for, at bidraget tæller som et personligt bidrag og bliver fratrukket i skat, er, at du oplyser cpr-nummer til foreningen. Du kan oplyse det i tekstfeltet i forbindelse med overførslen via bank, mopilepay eller du kan ringe til os på telefon 33 14 55 05.

Vi indberetter bidraget til Skat ved årets udgang, og bidraget vil derefter automatisk fremgå af din årsopgørelse.

Tak fordi du vil støtte Danmarks Bløderforenings arbejde!

 

Andre måder at støtte foreningen på:

Bliv medlem

Som medlem af Danmarks Bløderforening får du adgang til et omfangsrigt udbud af aktiviteter, som giver gode rammer for erfaringsudveksling og mulighed for at møde ligestillede.

Start din egen indsamling

Vil du gøre en forskel for Bløderforeningen, kan du støtte foreningens arbejde ved at oprette din personlige indsamling på BetterNow.

Betænk Bløderforeningen i dit testamente

Giv en gave efter din vilje, og betænk Bløderforeningen i dit testamente. Ved at testamentere selv en mindre del af din formue, er du med til at gøre en forskel. Tilgodeses Bløderforeningen i testamentet med min. 30% af arven, yder foreningen 2.500 kr. i tilskud til advokathonorar. 

Bliv frivillig

Du kan som frivillig være med til at gøre en forskel for mennesker med blødersygdom i Danmark.

Kontakt

Kontakt foreningens sekretariat, formand eller bestyrelse.

Har du brug for
nogen at tale med?

Få støtte og rådgivning fra en kontaktperson eller i en facebookgruppe.