Giv et bidrag

Tak fordi du vil støtte Danmarks Bløderforenings arbejde!

Du kan indbetale et beløb på bankkonto nummer 7040 – 1106847.

Danmarks Bløderforening har hvert år brug for at modtage mindst 100 bidrag på mindst 200 kroner fra forskellige private personer for at kunne opretholde støtte fra offentlige puljer. Derfor er din gave afgørende for vores arbejde for blødere, ITP'ere og von Willebrand'er i Danmark.

Træk bidraget fra i skat

  • Selv små beløb kan du trække fra i skat - Du kan fradrage beløb fra 1-14.500 kroner 
  • Giver du bidrag til flere organisationer, kan det maksimale årlige fradrag sammenlagt være 14.500 kroner. 
  • Ægtefæller har ret til at benytte hver deres fradrag.

Forudsætningen for, at bidraget bliver fratrukket i skat, er, at du oplyser dit cpr-nummer til foreningen. Du kan oplyse det i tekstfeltet i forbindelse med bankoverførslen eller ringe til os på telefon 33 14 55 05. Vi indberetter bidraget til Skat ved årets udgang, og bidraget vil derefter automatisk fremgå af din årsopgørelse.