Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Aarhus Universitetshospital

Her kan du finde oplysninger om børne- og voksenafdeling på hæmofilicentret, Aarhus Universitetshospital i Skejby. 


Voksne

Blodsygdomme, Blødercenter,
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
Indgang C, C206

Læs mere om afdelingen her ›

Læger og sygeplejersker
Overlæge Lone Hvitfeldt Poulsen 
Sygeplejerske Inge Bentsen
Sygeplejerske Lisbeth Lau
Sygeplejerske Sonja Kaysen
Sygeplejerske Trine Thygesen

Telefontider
Sekretæren: 78 45 58 48 (Mandag - fredag kl. 8.00-14.00)
Sygeplejerske: 78 45 51 99 (Mandag - fredag kl. 8.30-10.00 og 13.00-14.30)

Medicinbestilling
Kan foregå online ›

Blødermedicin bestilles senest 7 dage før, man ønsker medicinen leveret. Op til jul, påske og ferier må man meget gerne bestille faktormedicin senest 14 dage før, man ønsker medicinen leveret. Ved bestilling bedes du oplyse hvilken dato, du senest skal modtage medicinen. Hvis du ønsker at modtage en sms eller en mail på leveringsdagen, skal du bede hæmofilicentret om at videregive dit mobilnummer og/eller mailadresse til hospitalsapoteket.

Uden for åbningstid
Ved skade med mistanke om blødning skal du uden for Blødercentrets åbningstid primært henvende dig til nærmeste skadestue eller vagtlæge med henblik på lægelig vurdering. Vagtlæge/skadestue kan derefter kontatke vagthavende læge via Omstillingen på Aarhus Universitetshospital på tlf. 78 45 00 00.

Såfremt du får behov for indlæggelse på Aarhus Unversitetshospital vil du blive indlagt på Blodsygdomme Sengeafsnit. 
 

Børn

Børnehæmofilicenter Vest
Aarhus Universitetshospital
Børn og unge klinik
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Benyt Indgang H8, krydspunkt H202.

Læs mere om afdelingen her ›

Læger og sygeplejersker
Afdelingslæge Torben Stamm Mikkelsen
Læge Louise Lindholdt Hansen
Sygeplejerske Camilla Soelgaard Jensen
Sygeplejerske Trine Poulsen
Sygeplejerske Mette Lauge Boel Jessen

Telefontider
Sygeplejersken: 78 45 16 61
Medicinbestilling: 78 45 16 61

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 8.30-9.00 og 14.00-15.00. Onsdag: 9.30-10.00 og 14.00-15.00

I kritiske situationer ved mistanke om blødninger skal man mellem kl. 8-16 ringe på telefon 20 31 61 45.

Uden for åbningstid
Uden for ambulatoriets åbningstid skal man ringe til hospitalets børnemodtagelse ”Akut Børn” på tlf. 30 71 51 04.

Medicinbestilling
Foregår telefonisk.

Blødermedicin bestilles senest 7 dage før, man ønsker medicinen leveret. Op til jul, påske og ferier må man meget gerne bestille faktormedicin senest 14 dage før, man ønsker medicinen leveret. Ved bestilling bedes du oplyse hvilken dato, du senest skal modtage medicinen. Hvis du ønsker at modtage en sms eller en mail på leveringsdagen, skal du bede hæmofilicentret om at videregive dit mobilnummer og/eller mailadresse til hospitalsapoteket.

Læs mere om medicinbestilling her ›

Livet med blødersygdom:

Livet med blødersygdom

Her har vi samlet information om problemstillinger og erfaringer, der kan være knyttet til livet med en blødersygdom. 

Har du fået
bløderappen?

I bløderappen kan du registrere din faktormedicin og dine blødninger. Spørg efter den hos dit hæmofilicenter.