Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Medincinbestilling

Her kan du finde information om, hvordan du bestiller faktormedicin. Proceduren kan variere efter, hvilken afdeling du er tilknyttet.


Aarhus Universitetshospital, Skejby

Bestilling og levering af blødermedicin har gennemgået flere ændringer de seneste år for patienter tilknyttet Blødercenter Vest på AUH. Ændringerne berører forskellige patientgrupper forskelligt, afhængig af om man tager behandling forebyggende (profylakse) eller on demand. Det afhænger også af, hvilken region man bor i. De berørte patienter og familier modtager information om ændringerne i e-Boks eller med levering af medicinen (Opdateret d. 7. juni 2022). Læs mere her ›

Voksne –  Blodsygdomme, Blødercenter
Bemærk, at det er ikke muligt at bestille medicin pr. mail.

Børn – Børn og Unge Klinik

  • Bestil faktormedicin ved at ringe til afdelingen på telefon 78 45 16 61 på hverdage (undt. onsdage) i tidsrummet fra kl. 8.30-9.00 og kl. 14.00-15.00. Og onsdag fra kl. 9.00-9.30 og kl. 14-15.

Rigshospitalet

Voksne – Afdeling for Blodsygdomme, afsnit 2084

  • Benyt Sundhedsplatformen. Det er ikke længere muligt at bestille medicin via mail. Hvis man ikke har nemID og ikke kan benytte Min Sundhedsplatform, kan man bestille medicin på tlf. 35 45 98 68 (akut bestilling via hæmofilisygeplejerskerne).

Børn – Klinik for Børn og Unge, afsnit 5002

Find kontaktoplysninger:

Aarhus Universitetshospital

Find kontaktoplysninger, telefontider, information om medicinbestilling og akutsituationer.

Rigshospitalet

Find kontaktoplysninger, telefontider, information om medicinbestilling og akutsituationer.

Har du fået
bløderappen?

I bløderappen kan du registrere din faktormedicin og dine blødninger. Spørg efter den hos dit hæmofilicenter.