ITP behandling

Behandling

Der er ofte stor usikkerhed forbundet med sygdommen.  Det er uvist, hvor længe sygdommen varer, og mange er i tvivl om, hvordan de bør gribe forløbet an, fx i forhold til behandlingsmuligheder. 

Der findes internationale retningslinjer for valg af 1. og 2. linjebehandlinger, som lægerne støtter sig til, når de skal behandle et menneske med ITP. Det er dog meget forskelligt, hvad der virker på den enkelte, og derfor kan behandlingen være meget individuel fra person til person.

ITP kan ikke helbredes med medicin, men forskellige medicintyper kan midlertidigt hæve blodpladetallet og derved mindske risiko for blødninger. 

Blandt læger findes der meget forskellig opfattelse af, om man skal medicinere ved lave blodpladetal eller ikke. Nogle læger mener, at der kun skal behandles for blødninger og ikke for lave blodpladetal. Andre vil hellere være på den sikre side og medicinerer, når blodpladetallet kommer under en vis grænse. 
 
Et af de midler, der benyttes til at hæve blodpladetallet, er immunglobulin. Det er fremstillet af renset blodplasma og blokerer for de antistoffer, som er skyld i, at blodpladerne nedbrydes. Andre medicineres med binyrebarkhormon. Det virker ved at nedsætte kroppens dannelse af antistoffer imod blodpladerne. 
 
Kvinder, som har kronisk ITP, får ofte langvarige og kraftige menstruationer, som kan medføre jernmangel. Blødningerne kan mindskes med fx P-piller eller Cyklokapron. Cyklokapron er et middel, som hæmmer opløsningen af det fiber, der sammen med blodpladerne skal lukke hullet i det bristede blodkar. 
 
Hvis man har kronisk ITP – og den medicinske behandling ikke virker - kan fjernelse af milten ved en operation (splenektomi) komme på tale. Milten fjernes, fordi det er i milten, blodpladerne nedbrydes. Man skal dog være opmærksom på, at milten spiller en vigtig rolle i vores immunforsvar, og hvis den fjernes, har man større risiko for at få svære infektioner.
 
Der er også mulighed for at blive behandlet med et nyt behandlingsprincip: trombopoientin-receptor agonister (TPO'er), som virker ved at øge produktionen af blodplader og reducere blødninger, fx daglig tabletbehandlingen (Revolade /Eltrombopag) eller ugentlig indspøjtning (Nplate). Hos børn er man meget tilbageholdende med brugen af TPO'er, og nogle af dem er ikke godkendt til anvendelse til børn.

Læs mere i Vejledning for diagnostik og behandling af primær immuntrombocytopeni (ITP) fra 2018 udarbejdet af en studiegruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab her »

Du kan læse artikler om ITP-behandling her »