Velkommen til den virtuelle værktøjskasse for aldrende blødere

For første gang i verdenshistorien har blødere i dag udsigt til at blive lige så gamle som den almene befolkning. Danmarks Bløderforening har udarbejdet en virtuel værktøjskasse, som skal hjælpe de aldrende blødere i dette uudforskede land.

Der er opstået en helt ny generation af aldrende blødere. For første gang nogensinde har blødere i dag udsigt til at blive lige så gamle som den almene befolkning. Men hvad giver det af muligheder og problemer for den enkelte bløder og hans pårørende, når alderens erfaring og skavanker melder sig? Det er et uudforsket land, som Danmarks Bløderforening har sat sig for at undersøge. 

Derfor har Bløderforeningen i perioden 2008-2010 afviklet projektet Bløderliv under forandring. Projektet er finansieret af Socialministeriets satspulje.

Virtuel værktøjskasse
I løbet af projektet har vi arbejdet med at beskrive den ny generation af ældre blødere og udvikle redskaber, der giver bedre mulighed for at leve et liv med arbejde, familie og aktivt medborgerskab så længe som muligt. Ét af redskaber er denne virtuelle værktøjskasse.
 
Værktøjskassen præsenterer dig for den ny viden, projektet har frembragt, personlige beretninger om det at blive ældre med en blødersygdom og nyheder på den medicinske front.
 
Værktøjskassen vil løbende blive opdateret. Det er som nævnt et uudforsket land, vi bevæger os ind i, og der er stadigt meget, der skal afdækkes, og nye muligheder der skal åbnes.