Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Behandling af von Willebrands sygdom

Behandlingen af von Willebrands sygdom afhænger af, hvilken type von Willebrands sygdom, patienten er diagnosticeret med. 


Von Willebrand-patienter følges og behandles ved et af landets to hæmofilicentre. 

Type 1

Mange patienter med mild von Willebrands sygdom vil ikke have brug for behandling, udover ved indgreb, hvor der er risiko for blødning. Hos nogle kan der dog være behov for at forebygge og behandle blødninger. 

Patienter med von Willebrands sygdom type 1 behandles med forskellige midler, fx Octostim næsespray eller Cyklokapron tabletter.

Ved operation eller akutte tilfælde af blødninger behandles eller forebygges blødninger med faktormedicin, der tilfører den manglende von Willebrand-faktor. 

Type 2 og 3

For patienter med von Willebrands sygdom type 2 eller 3 vil det ofte være nødvendigt at behandle med faktormedicin, der tilfører den manglende von Willebrand-faktor. Mange vil tilbydes forebyggende behandling for at undgå blødninger.

Læs mere om behandling af von Willebrands sygdom på sundhed.dk

KORT OM behandling af von Willebrands sygdom

  • Hvordan von Willebrands sygdom behandles afhænger af, hvilken type von Willebrands sygdom, patienten er diagnosticeret med
  • Patienter med von Willebrands sygdom følges på et af de to hæmofilicentre
  • Milde tilfælde kræver som oftest ikke behandling
  • Mennesker med type 2 og 3 vil som oftest modtage forebyggende behandling

Personlige beretninger
om von Willebrands sygdom:

Den rette behandling gjorde en verden til forskel

Peter Hauschildt er 78 år og har von Willebrands sygdom i svær grad, men fik først stillet den rette diagnose i sit voksne liv. Det har betydet, at han i den første halvdel af sit liv ikke har fået denne rette behandling for sin blødersygdom.

Har du fået
bløderappen?

I bløderappen kan du registrere din faktormedicin og dine blødninger. Spørg efter den hos dit hæmofilicenter.