Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Den gode kontrol

Danmarks Bløderforening har længe haft en målsætning om, at den enkelte skal opnå bedre behandling ved selv at spille en aktiv rolle. En vigtig del af dette er at forberede sig til kontrolbesøget.


Bløderforeningen har med udgangspunkt i medlemsseminarer og workshops udarbejdet skemaer, der skal hjælpe den enkelte til at forberede sig til at gå til kontrol. Der er udarbejdet et skema for tre grupper patientgrupper:

  • Forældre med bløderbørn
  • Unge blødere
  • Voksne blødere

Skemaerne er tænkt som en huskeliste, hvor der kan skrives noter til de emner, man ønsker at komme ind på til den givne kontrol. På den måde har man nået at tænke alt helbreds- og behandlingsrelevant igennem, inden man møder op til kontrollen, og man har en liste til at rette samtalen ind efter.

Download kontrol skemaerne her:

Har du fået
bløderappen?

I bløderappen kan du registrere din faktormedicin og dine blødninger. Spørg efter den hos dit hæmofilicenter.