Hæmofilicenter

Behandlingen af blødersygdomme, der kræver faktor, foregår i Danmark på to hæmofilicentre - et på Rigshospitalet i København og et på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Centrene er specialcentre og udfører en lang række opgaver vedrørende behandling og rådgivning af bløderpatienter.

Blødersygdomme kan også behandles ved andre sygehuse og hos praktiserende læger, men altid i samarbejde med hæmofilicentrene på Skejby og på Rigshospitalet.

Centrene har en række forskellige funktioner:

  • At bestemme arten og sværhedsgraden af blødersygdommen. 
  • At give undervisning og vejledning i forhold til hjemmebehandling og de forholdsregler, der skal tages. 
  • At føre kontrol med henblik på regulering af behandling og vurdering af fx leddenes tilstand. 
  • At rådgive personer, som har arvelige blødersygdomme i familien. 
  • At udføre prænatal diagnostik (undersøgelse at fosteret før fødslen for blødersygdomme). Dette gøres i tæt samarbejde med andre specialafdelinger.
  • Alle kan henvende sig til hæmofilicentrene for at få undervisning og vejledning. Det gælder også personer, der tager sig af en bløder for eksempel i en daginstitution eller på en skole.

Kontaktoplysninger
Behandlingscenter i Østdanmark
Behandlingscenter i Vestdanmark

Dansk behandlingsvejledning
Medicinrådet har til opgave at udarbejde anbefalinger og fælles regionale behandlingsvejledninger om lægemidler til Danmarks fem regioner. Under Medicinrådet er blandt andet oprettet et fagudvalg om blødersygdom.
 
Se behandlingsvejledning her »