Hæmofilicenter

Behandlingen af blødersygdomme, der kræver faktor, foregår i Danmark på to hæmofilicentre - et på Rigshospitalet i København og et på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Centrene er specialcentre og udfører en lang række opgaver vedrørende behandling og rådgivning af bløderpatienter.

Blødersygdomme kan også behandles ved andre sygehuse og hos praktiserende læger, men altid i samarbejde med hæmofilicentrene på Skejby og på Rigshospitalet.

Centrene har en række forskellige funktioner:

  • At bestemme arten og sværhedsgraden af blødersygdommen. 
  • At give undervisning og vejledning i forhold til hjemmebehandling og de forholdsregler, der skal tages. 
  • At føre kontrol med henblik på regulering af behandling og vurdering af fx leddenes tilstand. 
  • At rådgive personer, som har arvelige blødersygdomme i familien. 
  • At udføre prænatal diagnostik (undersøgelse at fosteret før fødslen for blødersygdomme). Dette gøres i tæt samarbejde med andre specialafdelinger.
  • Alle kan henvende sig til hæmofilicentrene for at få undervisning og vejledning. Det gælder også personer, der tager sig af en bløder for eksempel i en daginstitution eller på en skole.

Kontaktoplysninger
Behandlingscenter i Østdanmark
Behandlingscenter i Vestdanmark