Medicinbestilling

Danmarks Bløderforening og hæmofilicentrene har i samarbejde udviklet skemaer til medicinbestilling. Dem kan du downloade her, udfylde og sende til centrene.

Blodsygdomme, Blødercenter, Aarhus Universitetshospital, Skejby
Voksne

Eller:

Børn og Unge Klinik, Aarhus Universitetshospital, Skejby
Børn

  • Bestil faktormedicin ved at ringe til afdelingen på telefon 78 45 16 61 på hverdage (undt. onsdage) i tidsrummet fra kl. 8.30-9.00 og kl. 14.00-15.00. Og onsdag fra kl. 9.00-9.30 og kl. 14-15.

Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet
Voksne

  • Benyt Sundhedsplatformen. Det er ikke længere muligt at bestille medicin via mail. Hvis man ikke har nemID og ikke kan benytte Min Sundhedsplatform, kan man bestille medicin på tlf. 35 45 42 22 (akut bestilling via hæmofilisygeplejerskerne).

BørneUngeKlinikken, afsnit 5002, Rigshospitalet
Børn