Formål

Foreningens formål er at arbejde til fordel for personer med blødersygdomme, bl.a. ved:

  • at udbrede kendskabet til blødersygdomme til gavn for patienterne
  • at udøve rådgivende, støttende og informerende virksomhed for blødersyge og deres familier
  • at informere om blødersygdomme og foreningens aktiviteter, bl.a. ved udsendelse af et medlemsblad
  • at virke i de blødersyges interesse over for myndigheder og institutioner
  • at støtte og fremme den videnskabelige forskning i relation til blødersygdomme
  • at vedligeholde kontakt med blødere i Danmark
  • at søge, opretholde og udvide kontakten med  udenlandske foreninger med samme eller tilsvarende formål.